Europske Snage Solidarnosti

Natječaj za Stažiranje i zaposlenje - rok 16.10.2018.

Rok za prijavu: 16.10.2018. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu)!

Prvi natječajni rok u okviru novog programa Europske snage solidarnosti u području stručnog rada otvoren je za sljedeće aktivnosti:

Stažiranje

Stažiranje podrazumijeva stručno osposobljavanje u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 6 mjeseci koje se može odviti u matičnoj zemlji ili inozemstvu. U aktivnostima je naglasak na učenju i osposobljavanju kako bi se mladima pružila prilika steći relevantno radno iskustvo te pružila prilika za osobni i profesionalni razvoj.

Naknada za stažiranje pokrivena je od strane organizatora stažiranja, a sa sudionicima se potpisuje ugovor na početku stažiranja, koji mora biti usklađen s nacionalnim regulativama zemlje u kojoj se provodi stažiranje. 

Zaposlenje

Zaposlenje podrazumijeva rad u punom radnom vremenu u trajanju između 3 i 12 mjeseci kod poslodavca u matičnoj zemlji ili inozemstvu. Projekti zapošljavanja moraju sadržavati dimenziju učenja i osposobljavanja.

Naknadu za poslove snosi poslodavac koji s mladima potpisuje ugovor o radu sukladno pravnom okviru zemlje u kojoj se rad obavlja.

Projekti mogu početi u razdoblju od 1.1.2019. do 31.5.2019. te mogu trajati od 6 do 24 mjeseca.

Više informacija o Programu pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

Prijavni obrasci dostupni su ovdje. Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun. Detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa nalaze se ovdje.

Dodatne informacije za prijavitelje se nalaze ovdje.

Indikativni proračun za 2018. godinu se nalazi ovdje.

datum otvaranja: 08.08.2018.
datum zatvaranja: 16.10.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 08.08.2018.