Europske Snage Solidarnosti

Obavijest o dodjeli: Volonterska partnerstva (ESC12 i ESC13) te licencije za mrežnu jezičnu potporu; Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Privitka I, aktivnost Stažiranje i Zaposlenje, rok 16. listopada 2018.

Odluka o dodjeli okvirnog trogodišnjeg sporazuma za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Europske snage solidarnosti – za aktivnost Volonterska partnerstva (ESC12), rok 16. listopada 2018. godine objavljena je ovdje.

Privitak I. Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih prijedloga te projektnih prijedloga na rezervnoj listi - Volonterska partnerstva (ESC12), rok 16. listopada 2018.g. objavljen je ovdje.

Odluka o dodjeli godišnje financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Europske snage solidarnosti – za aktivnost Volonterska partnerstva (ESC13), rok 16. listopada 2018. godine objavljena je ovdje.

Privitak I. Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih prijedloga te projektnih prijedloga na rezervnoj listi - Volonterska partnerstva (ESC13), rok 16. listopada 2018.g. objavljen je ovdje.

Odluka o dodjeli licencija za mrežnu jezičnu potporu u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Europske snage solidarnosti – za aktivnosti Volonterski projekti, Stažiranje i Zaposlenje te Volonterska partnerstva, rok 16. listopada 2018. godine objavljena je ovdje.

Privitak I. korisnika projekata aktivnosti Volonterski projekti, Stažiranje i Zaposlenje te Volonterska partnerstva u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Europske snage solidarnosti za 2018.g., rok 16. listopada 2018.g. s pripadajućim brojem dodijeljenih licencija za mrežnu jezični potporu (OLS) objavljen je ovdje.

Odluka br. 1 o izmjeni i dopuni Privitka I. Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih prijedloge te projektnih prijedloga na rezervnoj listi - aktivnost Stažiranje i zaposlenje, rok 16. listopada 2018. godine objavljena je ovdje.

Privitak I. Odluci br. 1. o izmjeni i dopuni odluke o dodijeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. g. za program Europske snage solidarnosti - aktivnost Stažiranje i zaposlenje - Popis prihvaćenih i odbijenih projektnih projedloga te projektnih projedloga na rezervnoj lsiti - aktivnost Stažiranje i Zaposlenje, rok 16. listopada 2018.g. objavljen je ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 03.01.2019.