Europske Snage Solidarnosti

AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA

Što su aktivnosti umrežavanja?

Aktivnosti umrežavanja (Networking activities – NET) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Europske snage solidarnosti. Putem međunarodnih aktivnosti (trening, seminar, studijski posjeti…) NET pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.

 

Kako to funkcionira?

Agencija koja organizira aktivnosti umrežavanja objavljuje poziv za sudjelovanje u aktivnostima na stranici Salto-youth.net. Nakon roka za prijavu Agencija za mobilnost i programe Europske unije odabire kandidate iz Hrvatske na osnovi relevantnosti i kvalitete prijave, uzimajući u obzir sljedeće:

  • ravnotežu među odabranim sudionicima po regijama iz kojih dolaze i spolu ako razlika u kvaliteti prijave nije presudna
  • najviše jedna osoba po organizaciji može biti odabrana za određenu aktivnost, osim ako u pozivu nije naznačeno drukčije
  • prednost pri odabiru imat će osobe i organizacije koje u tekućoj godini još nisu sudjelovale ni u jednoj aktivnosti u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje i aktivnosti umrežavanja, osim ako se aktivnost za koju se prijavljuju ne nastavlja na prethodnu ili mogu pokazati relevantnost svih aktivnosti za svoj svakodnevni rad s mladima.

 

Kako se prijaviti?

Prijave se podnose online, putem stranice Salto-youth.net ako nije drukčije naznačeno. Za prijave putem stranice Salto potreban je korisnički profil na ime osobe koja se prijavljuje. Korisnički profil možete kreirati klikom na "My SALTO" u gornjem desnom kutu. Obrazac za prijavu najčešće se nalazi na dnu obavijesti, prije popisa kontakata nacionalnih agencija.

 

Kalendar dostupnih aktivnosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije omogućuje sudjelovanje u pojedinim aktivnostima objavljenim na stranici Salto-youth.net, a koji su unaprijed dogovoreni na temelju prioriteta i proračuna kojim Agencija raspolaže. Sve aktualne aktivnosti u kojima Agencija sudjeluje, a za koje su prijave u tijeku, navedene su u tablici, gdje možete naći i linkove na s više informacija. Ako aktivnost nije navedena u tablici, AMPEU neće sudjelovati. Agencija će obavijest o novoj aktivnosti objaviti u tablici najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za prijavu.

 

Za više informacija kontaktirajte nas putem elektroničke pošte: tca_mladi@mobilnost.hr