Europske Snage Solidarnosti

STRUČNI RAD

Stručni rad

U sklopu programa Europske snage solidarnosti mladi imaju priliku sudjelovati u službama solidarnosti a) Stažiranje i b) Zaposlenje kroz koje imaju priliku steći radno iskustvo i unaprijediti svoje profesionalne vještine i znanja kako bi se povećala njihova zapošljivost te olakšala tranzicija na tržište rada.

 

Ove dvije aktivnosti otvorene su javnim i privatnim organizacijama iz Europske unije s važećom Oznakom kvalitete te mladima od 18 do 30 godina iz Europske unije koji su registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti. U projektima može sudjelovati jedna ili više organizacija te se po potrebi mogu uključiti pridruženi partneri.

 

Program pokriva sljedeće financijske stavke: putni troškovi, organizacijska potpora (potpora sudionicima i potpora za vođenje projekata), troškovi preseljenja za sudionike, potpora za učenje jezika, dodatna (inkluzivna) potpora, osiguranje i izvanredne troškove.

 

Na aktivnostima stažiranja i zaposlenja mogu se kombinirati jedna ili više  sljedećih aktivnosti:

 

Stažiranje

Stažiranje podrazumijeva stručno osposobljavanje u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 6 mjeseci koje se može odviti u matičnoj zemlji ili inozemstvu. U aktivnostima je naglasak na učenju i osposobljavanju kako bi se mladima pružila prilika steći relevantno radno iskustvo te pružila prilika za osobni i profesionalni razvoj.

 

Naknada za stažiranje pokrivena je od strane organizatora stažiranja, a sa sudionicima se potpisuje ugovor na početku stažiranja, koji mora biti usklađen s nacionalnim regulativama zemlje u kojoj se provodi stažiranje.

 

Stažiranje ne zamjenjuje zapošljavanje te mora financijski i organizacijski jasno biti odvojeno od volonterskih aktivnosti.

 

Zaposlenje

Zaposlenje podrazumijeva rad u punom radnom vremenu u trajanju između 3 i 12 mjeseci kod poslodavca u matičnoj zemlji ili inozemstvu. Projekti zapošljavanja moraju sadržavati dimenziju učenja i osposobljavanja.

Naknadu za poslove snosi poslodavac koji s mladima potpisuje ugovor o radu sukladno pravnom okviru zemlje u kojoj se rad obavlja.

 

UKLJUČITE SE

Da bi se mladi uključili trebaju se besplatno registrirati na Portalu Europskih snaga solidarnosti, a jedini uvjet za sudjelovanje jest da su između 18 i 30 godina starosti.

Organizacije iz zemalja članica Europske unije prvo moraju predati prijavu kako bi dobile odgovarajuću Oznaku kvalitete*. Oznaka kvalitete jamči da organizacija posjeduje dovoljno kapaciteta te da razumije načela programa kako bi u njemu sudjelovala.

Po dobivanju Oznake kvalitete organizacije prijavljuju projekte nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj su registrirani. Organizacije iz Hrvatske prijavljuju projekte Agenciji za mobilnost i programe EU.

Projekti mogu početi u razdoblju od 1.1.2019. do 31.5.2019. te mogu trajati od 6 do 24 mjeseca.

 

Rok za prijavu: 16.10.2018. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu)

* U prijelaznom periodu u 2018. godini, neće biti obvezno imati Oznaku kvalitete već će biti dovoljno da su organizacije predale zahtjev za dobivanje Oznake kvalitete.

Informativni letak

Sažetak informacija o stručnom radu u sklopu Europskih snaga solidarnosti pročitajte u informativnom letku.