Europske Snage Solidarnosti

STRUČNI RAD

Stručni rad

U sklopu programa Europske snage solidarnosti mladi imaju priliku sudjelovati u službama solidarnosti a) Stažiranje i b) Zaposlenje kroz koje imaju priliku steći radno iskustvo i unaprijediti svoje profesionalne vještine i znanja kako bi se povećala njihova zapošljivost te olakšala tranzicija na tržište rada.

 

Ove dvije aktivnosti otvorene su javnim i privatnim organizacijama iz Europske unije s važećom Oznakom kvalitete te mladima od 18 do 30 godina iz Europske unije koji su registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti. U projektima može sudjelovati jedna ili više organizacija te se po potrebi mogu uključiti pridruženi partneri.

 

Program pokriva sljedeće financijske stavke: putni troškovi, organizacijska potpora (potpora sudionicima i potpora za vođenje projekata), troškovi preseljenja za sudionike, potpora za učenje jezika, dodatna (inkluzivna) potpora, osiguranje i izvanredne troškove.

 

Na aktivnostima stažiranja i zaposlenja mogu se kombinirati jedna ili više  sljedećih aktivnosti:

 

Stažiranje

Stažiranje podrazumijeva stručno osposobljavanje u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 6 mjeseci koje se može odviti u matičnoj zemlji ili inozemstvu. U aktivnostima je naglasak na učenju i osposobljavanju kako bi se mladima pružila prilika steći relevantno radno iskustvo te pružila prilika za osobni i profesionalni razvoj.

 

Naknada za stažiranje pokrivena je od strane organizatora stažiranja, a sa sudionicima se potpisuje ugovor na početku stažiranja, koji mora biti usklađen s nacionalnim regulativama zemlje u kojoj se provodi stažiranje.

 

Stažiranje ne zamjenjuje zapošljavanje te mora financijski i organizacijski jasno biti odvojeno od volonterskih aktivnosti.

 

Zaposlenje

Zaposlenje podrazumijeva rad u punom radnom vremenu u trajanju između 3 i 12 mjeseci kod poslodavca u matičnoj zemlji ili inozemstvu. Projekti zapošljavanja moraju sadržavati dimenziju učenja i osposobljavanja.

Naknadu za poslove snosi poslodavac koji s mladima potpisuje ugovor o radu sukladno pravnom okviru zemlje u kojoj se rad obavlja.

 

UKLJUČITE SE

Da bi se mladi uključili trebaju se besplatno registrirati na Portalu Europskih snaga solidarnosti, a jedini uvjet za sudjelovanje jest da su između 18 i 30 godina starosti.

Organizacije iz zemalja članica Europske unije prvo moraju predati prijavu kako bi dobile odgovarajuću Oznaku kvalitete, koja jamči da organizacija posjeduje dovoljno kapaciteta te da razumije načela programa kako bi u njemu sudjelovala.

Po dobivanju Oznake kvalitete organizacije prijavljuju projekte nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj su registrirani. Organizacije iz Hrvatske prijavljuju projekte Agenciji za mobilnost i programe EU.

 

Otvorene natječaje pogledajte ovdje.  

 

Informativni letak

Sažetak informacija o stručnom radu u sklopu Europskih snaga solidarnosti pročitajte u informativnom letku.