Europske Snage Solidarnosti

Prezentacije sa sastanaka i radionica

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike - 5.9.2019.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike koji je organiziran dana 5.9.2019. godine za odobrene projekte s roka u travnju 2019. godine nalaze se ovdje: Ugovorna pravilaFinancijski aspekti provedbe i IT alati, diseminacija i mjere podrške.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike, aktivnost Projekti solidarnosti, 13.6.2019.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike za aktivnost Projekti solidarnosti koji je organiziran dana 13.6.2019. godine za odobrene projekte s roka u veljači 2019. godine se nalaze ovdje: Kvalitativni aspekti provedbe, Financijski aspekti provedbeUgovorna pravila te Online alati, Youthpass i DEOR.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike - 3.6.2019.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike koji je organiziran dana 3.6.2019. godine za odobrene projekte s roka u veljači 2019. godine se nalaze ovdje: Kvalitativni aspekti provedbeUgovorna pravila i Financijski aspekti provedbe.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike - 6.2.2019.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike koji je organiziran dana 6.2.2019. godine za odobrene projekte s roka u listopadu 2018. godine se nalaze ovdje: Kvalitativni aspekti provedbeFinancijski aspekti provedbeUgovorna pravila te Projekti solidarnosti.

Prezentacija s radionica

Prezentacija s Predstavljanja programa Europske snage solidarnosti i radionice pisanja Projekata solidarnosti, koje se održalo u Osijeku 28.3.2019.g. te u Puli 18.4.2019.g., se nalazi ovdje.

Prezentacija s Predstavljanja programa Europske snage solidarnosti i radionice pisanja Projekata solidarnosti, koje se održalo u Splitu 3.9.2019.g., se nalazi ovdje.