Europske Snage Solidarnosti

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

Kako bi organizacije/neformalne skupine mladih mogle prijavljivati projekte u sklopu programa Europske snage solidarnosti trebaju se registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility).

 

Registracijom na URF portalu organizaciji/neformalnoj skupini mladih će biti dodijeljen jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji se mora koristiti prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do roka za prijavu projekata, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal Entity Form) i financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form), dok su neformalne skupine mladih dužne dodati dokument o fizičkoj osobi, mladoj osobi koja preuzima ulogu zakonskog zastupnika skupine, (Natural Person Form) te dokument o financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form). Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Da biste mogli pristupiti URF portalu morate prvo kreirati EU Login korisnički račun.

 

Kad se jednom registrirate na URF portalu i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a već isti koristite prilikom svih budućih prijava projektnih prijedloga.

 

VAŽNO: Registraciju kao i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku ali najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

U slučaju poteškoća s kreiranjem EU Login korisničkog računa ili poteškoća s registracijom na URF portalu molimo konzultirajte detaljne korisničke priručnike koji su dostupni na engleskom jeziku: