Europske Snage Solidarnosti

Natječaj za Volontiranje - rok 16.10.2018.

Rok za prijavu: 16.10.2018. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu)!

Prvi natječajni rok u okviru novog programa Europske snage solidarnosti u području volontiranja otvoren je za sljedeće aktivnosti:

  1. Volonterska partnerstva - namijenjen je isključivo iskusnim volonterskim organizacijama. Volonterska partnerstva moguće je prijaviti samo na ovom roku. Idućih programskih godina ova aktivnost neće biti u ponudi.

1a. Godišnja prijava za financiranje aktivnosti u sklopu Volonterskih partnerstava

Potrebno je predati odvojene prijave za Volonterska partnerstva i Godišnju prijavu za financiranje aktivnosti unutar Volonterskih partnerstava. Uspješni projekti volonterskih partnerstava morati će svake godine predati Godišnju prijavu za financiranje aktivnosti nakon čega se odlučuje dodjeljivanje sredstava za provedbu aktivnosti.

Važno: Organizacije koje provode Volonterska partnerstva ne mogu dodatno prijavljivati projekte u sklopu Volonterskih projekata.

Projekti mogu započeti s provedbom u razdoblju od 1.1.2019. do 31.5.2019., a mogu trajati od 3 do 24 mjeseca.

  1. Volonterski projekti (pojedinačne i/ili grupne volonterske službe)

Projekti mogu započeti s provedbom u razdoblju od 1.1.2019. do 31.5.2019., te mogu trajati od 3 do 24 mjeseca.

Više informacija o Programu pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

Prijavni obrasci dostupni su ovdje. Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun. Detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa nalaze se ovdje.

Dodatne informacije za prijavitelje se nalaze ovdje.

Indikativni proračun za 2018. godinu se nalazi ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 16.10.2018.
otvoren: Ne
datum objave: 08.08.2018.