AKTIVNOSTI UMREŽAVANJA (NET)

Webinar o projektima solidarnosti

Informacije o webinaru 19.1.2022.

Prijavnica

*rok za prijavu: 17.1.2022.

Edukacije - aktivnosti umrežavanja

Za potencijalne i postojeće korisnike programa ESS dostupne su brojne besplatne edukacije (treninzi, seminari, studijski posjeti itd.) u zemlji, u inozemstvu i online; takve edukacije zajednički se nazivaju aktivnosti umrežavanja (Networking activities – NET).

 

Sve edukacije za koje su otvorene prijave navedene su u Kalendaru aktivnosti umrežavanja (NET).

 

Aktivnosti umrežavanja pružaju potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata, a provode se u suradnji između nacionalnih agencija koje provode program ESS.

 

Više informacija o NET-u pročitajte u nastavku teksta i u Vodiču za prijavitelje.

NET aktivnosti usred pandemije uzrokovane koronavirusom

Suradnja nacionalnih agencija u okviru Aktivnosti umrežavanja (NET) se nastavlja i trenutno se većinom i dalje temelji na virtualnim aktivnostima na koje pozivamo da se prijavljujete prema svojim interesima kao i do sada.

 

Neke nacionalne agencije krenule su s pripremama i pozivima za sudjelovanje na fizičkim aktivnostima čije se održavanje planira uživo. Sve takve aktivnosti koje Agencija za mobilnost podržava i u kojima sudjeluje bit će objavljene u kalendaru dostupnih aktivnosti koji se redovito ažurira. Zainteresirane pozivamo da se prijave, ali da istovremeno prate razvoj epidemiološke situacije, preporučene mjere putovanja te informacije organizatora aktivnosti s obzirom na nepredvidivost situacije.

 

Pravila refundiranja putnih troškova vrijede kao i do sada i sve informacije se mogu pronaći u Vodiču za prijavitelje 2020. Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite putem elektroničke adrese: tca_mladi@mobilnost.hr

Kako se prijaviti?

Prijave se podnose online, putem stranice Salto-youth.net ako nije drugačije naznačeno. Za prijave putem stranice Salto potreban je korisnički profil na ime osobe koja se prijavljuje. Korisnički profil kreirate klikom na "My SALTO" u gornjem desnom kutu na stranici Salto. Obrazac za prijavu najčešće se nalazi na dnu obavijesti, prije popisa kontakata nacionalnih agencija.

Kako to funkcionira?

Agencija koja organizira aktivnost umrežavanja objavljuje poziv za sudjelovanje u aktivnosti na stranici Salto-youth.net. Nakon roka za prijavu Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odabire kandidate iz Hrvatske na osnovu relevantnosti i kvalitete prijave, uzimajući u obzir sljedeće:

  • ravnotežu među odabranim sudionicima po regijama iz kojih dolaze i spolu ako razlika u kvaliteti prijave nije presudna
  • najviše jedna osoba po organizaciji može biti odabrana za određenu aktivnost, osim ako u pozivu nije naznačeno drugačije
  • prednost pri odabiru imat će osobe i organizacije koje u tekućoj godini još nisu sudjelovale ni u jednoj aktivnosti u okviru aktivnosti suradnje i osposobljavanja i aktivnosti umrežavanja, osim ako se aktivnost za koju se prijavljuju ne nastavlja na prethodnu ili mogu pokazati relevantnost svih aktivnosti za svoj svakodnevni rad s mladima.

Sudjelovanje

Nakon što ste od organizatora aktivnosti dobili službenu potvrdu da ste primljeni, važno je da u što kraćem roku potvrdite svoje sudjelovanje u skladu s uputama u obavijesti (AMPEU na adresu elektroničke pošte tca_mladi@mobilnost.hr).

Nakon potvrde s djelatnikom AMPEU-a ćete dogovoriti detalje oko ugovaranja i organizacije samog puta. Sve informacije o samoj aktivnosti (program, mjesto održavanja i sl.) dobit ćete od organizatora.

 

Potvrdom o sudjelovanju ujedno potvrđujete i suglasnost sa sljedećim uvjetima:

 

1) da ćete sudjelovati na aktivnosti u njenom cjelokupnom trajanju, kako je navedeno u dnevnom programu rada;

2) da ćete dijeliti iskustva stečena za vrijeme trajanja Aktivnosti unutar matične ustanove/ organizacije

3) na vlastitoj službenoj mrežnoj stranici ili društvenim mrežama objaviti informacije o iskustvu sudjelovanja svog predstavnika na Aktivnosti (ako je primjenjivo)

4) da ste sami odgovorni za eventualne troškove dodatnog zdravstvenog ili drugog osiguranja, ukoliko se odlučite za iste te ukoliko isti nisu pokriveni od strane organizatora aktivnosti;

5) da ćete po završetku aktivnosti u roku od 15 dana AMPEU-u dostaviti izvješće i zahtjev za refundacijom putnih troškova na zadanim obrascima (koje ćete primiti s ugovorom o financijskoj potpori)

6) da ste suglasni da organizatori aktivnosti, AMPEU i Europska komisija, koriste podatke koje ste naveli u prijavnom obrascu u svrhu organizacije Vašeg sudjelovanja u aktivnosti te u svrhu upravljanja i evaluacije programa ESS.

Financiranje

U većini slučajeva troškove smještaja i hrane snosi organizator aktivnosti dok AMPEU (su)financira putne troškove. Za organizaciju puta i kupnju karata odgovoran je sudionik. Prilikom nabave putnih karata imajte na umu sljedeće: 

 

- AMPEU Vam može refundirati isključivo troškove javnog prijevoza (zrakoplov, autobus, vlak)

- Troškove korištenja automobila, taksija ili neke druge komercijalno prijevozničke službe odobravamo u iznimnim slučajevima koji moraju biti unaprijed odobreni od strane AMPEU-a.

- Ukoliko planirate dulje ostati u državi u koju putujete o svom trošku, obavijestite AMPEU prije kupovine putnih karata!

- U putne troškove ulaze svi troškovi od mjesta Vašeg boravišta do mjesta održavanja aktivnosti i natrag.

- Po završetku aktivnosti, u roku od 15 dana dužni ste elektronskom poštom dostaviti AMPEU-u zahtjev za refundacijom troškova puta.

 

 

AMPEU će refundirati sudionicima 100% prihvatljivih putnih troškova za aktivnosti financirane iz plana za 2020. i 2021. godinu. 

Kalendar dostupnih aktivnosti

AMPEU omogućuje sudjelovanje u pojedinim aktivnostima objavljenim na stranici Salto-youth.net, a koje su unaprijed dogovorene na temelju prioriteta i proračuna kojim AMPEU raspolaže. Sve aktualne aktivnosti u kojima AMPEU sudjeluje, a za koje su prijave u tijeku, navedene su u kalendaru aktivnosti umrežavanja, gdje možete naći i linkove na više informacija. Ako aktivnost nije navedena u tablici, AMPEU neće sudjelovati. AMPEU će obavijest o novoj aktivnosti objaviti u tablici najkasnije 10 dana prije krajnjeg roka za prijavu.

 

Za više informacija kontaktirajte nas putem elektroničke pošte: tca_mladi@mobilnost.hr

 

Informacije o Aktivnostima suradnje i osposobljavanja (TCA) u okviru Erasmus+ programa