Europske Snage Solidarnosti

PRIJAVE

Dodatne informacije za prijavitelje

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

 

Kako bi organizacije/neformalne skupine mladih mogle prijavljivati projekte u sklopu programa Europske snage solidarnosti trebaju se registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility).

 

Registracijom na URF portalu organizaciji/neformalnoj skupini mladih će biti dodijeljen jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji se mora koristiti prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do roka za prijavu projekata, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal Entity Form) i financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form), dok su neformalne skupine mladih dužne dodati dokument o fizičkoj osobi, mladoj osobi koja preuzima ulogu zakonskog zastupnika skupine, (Natural Person Form) te dokument o financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form). Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Da biste mogli pristupiti URF portalu morate prvo kreirati EU Login korisnički račun.

 

Kad se jednom registrirate na URF portalu i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a već isti koristite prilikom svih budućih prijava projektnih prijedloga.

 

VAŽNO: Registraciju kao i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku ali najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

U slučaju poteškoća s kreiranjem EU Login korisničkog računa ili poteškoća s registracijom na URF portalu molimo konzultirajte detaljne korisničke priručnike koji su dostupni na engleskom jeziku: 

 

Mandati osoba ovlaštenih za zastupanje organizacija – u trenutku prijave projektnog prijedloga osobe ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, u protivnom ne mogu ispuniti kriterije formalne prihvatljivosti.

 

Izjava časti (Declaration of Honor) – čini sastavni dio svakog prijavnog obrasca. Izjavu časti trebate preuzeti izravno sa online prijavnog obrasca, ispuniti te ponovno priložiti obrascu prije podnošenja prijave.

 

Vremenski plan projektnih aktivnosti – obvezan je prilog prijavnim obrascuma samo za projekte u okviru Volontiranja (Volonterski projekti i Volonterska partnerstva). Špranca obrasca nalazi se ovdje.

 

Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca

Tehničke upute za popunjavanje obrazaca za prijavu na natječaje u okviru Europskih snaga solidarnosti se nalaze na ovoj poveznici. Za pristup je potrebno imati važeći EU login (koji je potreban i za pristup prijavnim obrascima).

 

Webinar 'Što su Projekti solidarnosti i kako ih prijaviti?'

Webinar je namijenjen svima zainteresiranima za prijavljivanje Projekata solidarnosti te pruža informacije o samoj aktivnosti (ciljevima i programskim pravilima) i načinu prijave projekata. Snimka webinara je dostupna ispod ovog teksta ili na ovoj poveznici.

 

 

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti.

 

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

Savjetovanje za rok 16. listopada 2018. bit će otvoreno od 27. kolovoza do 17. rujna 2018.