Europske Snage Solidarnosti

PRIJAVE

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

Savjetovanje za rok 30. travnja 2019.g. bit će otvoreno od 26. ožujka do 16. travnja 2019.g.

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale E+ projekte u području mladih kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu ess@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca koje možete pronaći ovdje. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Proračun za Republiku Hrvatsku

Proračun za program Europske snage solidarnosti za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

 

Agencija za mobilnost i programe EU za prvi rok dodjeljuje oko 40% od ukupno raspoloživih sredstava za svaku pojedinačnu aktivnost.

 

Za drugi i treći rok dodjeljuje se oko 30% od ukupno raspoloživih sredstava za svaku pojedinačnu aktivnost.

 

Dodatne informacije za prijavitelje

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

 

Kako bi organizacije/neformalne skupine mladih mogle prijavljivati projekte u sklopu programa Europske snage solidarnosti trebaju se registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility).

 

Registracijom na URF portalu organizaciji/neformalnoj skupini mladih će biti dodijeljen jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji se mora koristiti prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do roka za prijavu projekata, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal Entity Form) i financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form), dok su neformalne skupine mladih dužne dodati dokument o fizičkoj osobi, mladoj osobi koja preuzima ulogu zakonskog zastupnika skupine, (Natural Person Form) te dokument o financijskoj identifikaciji (Financial Identification Form). Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Da biste mogli pristupiti URF portalu morate prvo kreirati EU Login korisnički račun.

 

Kad se jednom registrirate na URF portalu i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a već isti koristite prilikom svih budućih prijava projektnih prijedloga.

 

VAŽNO: Registraciju kao i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku ali najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

U slučaju poteškoća s kreiranjem EU Login korisničkog računa ili poteškoća s registracijom na URF portalu molimo konzultirajte detaljne korisničke priručnike koji su dostupni na engleskom jeziku: 

 

Mandati osoba ovlaštenih za zastupanje organizacija – u trenutku prijave projektnog prijedloga osobe ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, u protivnom ne mogu ispuniti kriterije formalne prihvatljivosti.

 

Izjava časti (Declaration of Honor) – čini sastavni dio svakog prijavnog obrasca. Izjavu časti trebate preuzeti izravno sa online prijavnog obrasca, ispuniti te ponovno priložiti obrascu prije podnošenja prijave.

 

Vremenski plan projektnih aktivnosti – obvezan je prilog prijavnim obrascuma samo za projekte u okviru Volontiranja (Volonterski projekti i Volonterska partnerstva). Špranca obrasca nalazi se ovdje.

 

Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca

Tehničke upute za popunjavanje obrazaca za prijavu na natječaje u okviru Europskih snaga solidarnosti se nalaze na ovoj poveznici. Za pristup je potrebno imati važeći EU login (koji je potreban i za pristup prijavnim obrascima).

 

Webinar 'Što su Projekti solidarnosti i kako ih prijaviti?'

Webinar je namijenjen svima zainteresiranima za prijavljivanje Projekata solidarnosti te pruža informacije o samoj aktivnosti (ciljevima i programskim pravilima) i načinu prijave projekata. Snimka webinara je dostupna ispod ovog teksta ili na ovoj poveznici.