Europske Snage Solidarnosti

PRIJAVE

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

Savjetovanje projektnih prijava za rok 1. listopada 2019. g. bit će otvoreno od 26. kolovoza do 20. rujna 2019. g.

 

Savjetovanje projektnih prijava za rok 30. travnja 2019. g. bit će otvoreno od 26. ožujka do 16. travnja 2019. g.

 

Savjetovanje projektnih prijava za rok 13. veljače 2019. g. bit će otvoreno od 11. do 30. siječnja 2019. g.

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale E+ projekte u području mladih kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu ess@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca koje možete pronaći ovdje. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Resursni centar Europskih snaga solidarnosti

Na stranici SALTO-a pokrenut je resursni centar Europskih snaga solidarnosti. Resursni centar ESS će u budućnosti biti popunjen priručnicima, tool kitovima i sličnim pomoćnim alatima. Resursni centar ESS je dostupan na ovoj poveznici.

 

Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca

S ciljem olakšavanja procesa prijave i podizanja kvalitete prijava, pripremljene su upute za popunjavanje prijavnih obrazaca. Upute su upisane u sam prijavni obrazac te pojašnjavaju sve njegove elemente. Upute su dostupne za Volonterske projekte, Projekte solidarnosti i Stažiranje i zaposlenje.

 

Tehničke upute za popunjavanje obrazaca za prijavu na natječaje u okviru Europskih snaga solidarnosti se nalaze na ovoj poveznici. Za pristup je potrebno imati važeći EU login (koji je potreban i za pristup prijavnim obrascima).

 

Prijavni obrasci

Prijavni obrasci dostupni su ovdje. Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun. Detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa nalaze se ovdje.

 

Proračun za Republiku Hrvatsku

Indikativni proračun za program Europske snage solidarnosti za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

 

Dostupni proračun za 3. prijavni rok u 2019. godini možete pogledati ovdje.

 

Dodatne informacije za prijavitelje

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

 

Kako bi organizacije/neformalne skupine mladih mogle prijavljivati projekte u sklopu programa Europske snage solidarnosti trebaju se registrirati... više

 

Mandati osoba ovlaštenih za zastupanje organizacija – u trenutku prijave projektnog prijedloga osobe ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, u protivnom ne mogu ispuniti kriterije formalne prihvatljivosti.

 

Izjava časti (Declaration of Honor) – čini sastavni dio svakog prijavnog obrasca. Izjavu časti trebate preuzeti izravno sa online prijavnog obrasca, ispuniti te ponovno priložiti obrascu prije podnošenja prijave.

 

Vremenski plan projektnih aktivnosti – obvezan je prilog prijavnim obrascima samo za projekte u okviru Volontiranja (Volonterski projekti i Volonterska partnerstva). Špranca obrasca nalazi se ovdje.

 

Webinar 'Što su Projekti solidarnosti i kako ih prijaviti?'

Webinar je namijenjen svima zainteresiranima za prijavljivanje Projekata solidarnosti te pruža informacije o samoj aktivnosti (ciljevima i programskim pravilima) i načinu prijave projekata. Snimka webinara je dostupna ispod ovog teksta ili na ovoj poveznici.