Europske Snage Solidarnosti

VOLONTIRANJE

Volontiranje

U sklopu programa Europske snage solidarnosti postoji mogućnost provedbe volonterskih projekata čiji cilj treba biti mladima pružiti priliku da volontiranjem odgovore na važne društvene potrebe i pridonose osnaživanju zajednica. Na taj način će se omogućiti mladima stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, te time poboljšati njihovu zapošljivost.

 

Volonterski projekti otvoreni su javnim i privatnim organizacijama iz zemalja članica Europske unije* koje posjeduju važeću Oznaku kvalitete** te mladima od 18 do 30 godina iz zemalja članica Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, BJR Makedonije, Turske i ostalih zemalja koje graniče s Europskom unijom. Da bi sudjelovali, mladi se moraju registrirati na Portalu Europskih snaga solidarnosti.

 

U projektima koji se odvijaju u matičnoj zemlji te u grupnim volonterskim službama mora sudjelovati minimalno jedna organizacija, dok u ostalim aktivnostima moraju sudjelovati minimalno dvije organizacije - organizacija domaćin i prateća organizacija (eng. supporting organisation.

 

*U 2018. godini organizacije iz Islanda, Lihtenštajna, Norveške, BJR Makedonije, Turske i ostalih zemalja koje graniče s Europskom unijom mogu sudjelovati kao partnerske organizacije, ali ne mogu biti nositelji projekata.

** Organizacije koje posjeduju važeću akreditaciju za sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi mogu ravnopravno sudjelovati u programu Europske snage solidarnosti do isteka akreditacije. Nakon toga se trebaju prijaviti za dobivanje Oznake kvalitete.

 

Program pokriva sljedeće financijske stavke: putni troškovi, organizacijska potpora (potpora za životne troškove, potpora sudionicima i potpora za vođenje projekata), troškovi džeparca volonterima, potpora za učenje jezika, dodatna (inkluzivna) potpora, osiguranje, izvanredne troškove.

Volonterski projekti mogu kombinirati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 

Pojedinačne volonterske službe

Pojedinačne volonterske službe podrazumijevaju volontiranje u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 12 mjeseci. Iznimno, u slučajevima kada se u aktivnosti uključuju mladi s manje mogućnosti, one mogu trajati od 2 tjedna do 2 mjeseca. Aktivnosti se mogu odvijati u matičnoj zemlji ili inozemstvu.

 

Grupne volonterske službe

Grupne volonterske službe podrazumijevaju grupe od 10 do 40 mladih koji dolaze iz najmanje dvije strane zemlje kako bi volontirali u trajanju od 2 tjedna do 2 mjeseca. Ovaj tip aktivnosti je posebno namijenjen uključivanju mladih s manje mogućnosti.

 

UKLJUČITE SE

Organizacije iz zemalja članica Europske unije koje ne posjeduju Oznaku kvalitete ili akreditaciju za sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi prvo moraju predati prijavu kako bi dobile odgovarajuću Oznaku kvalitete.  Oznaka kvalitete jamči da organizacija posjeduje dovoljno kapaciteta te da razumije načela programa kako bi u njemu sudjelovala.

 

Organizacije s važećom Oznakom kvalitete ili akreditacijom za sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi prijavljuju projekte nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj su registrirani. Organizacije iz Hrvatske prijavljuju projekte Agenciji za mobilnost i programe EU.

 

Projekti mogu započeti s provedbom u razdoblju od 1.1.2019. do 31.5.2019., te mogu trajati od 3 do 24 mjeseca.

 

Rok za prijavu: 16.10.2018. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu)

Da bi se mladi uključili trebaju se registrirati na Portalu Europskih snaga solidarnosti, a jedini uvjet za sudjelovanje jest da su između 18 i 30 godina starosti.

 

VOLONTERSKA PARTNERSTVA

Osim volonterskih projekata program nudi i provođenje Volonterskih partnerstava, tip projekata isključivo namijenjen iskusnim volonterskim organizacijama kako bi razvijale i provodile dugoročne strateške projekte. Cilj Volonterskih partnerstava je omogućiti organizacijama strateški odgovoriti na važne društvene potrebe, dati doprinos jačanju zajednica i omogućiti mladima da steknu korisno iskustvo, vještine i sposobnosti za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi se poboljšala njihova zapošljivost.

 

Volonterska partnerstva su osmišljena s ciljem pojednostavljivanja provedbe volonterskih aktivnosti kroz trogodišnji provedbeni okvir. Organizacije prijavljuju sveobuhvatni trogodišnji projektni prijedlog u kojem će opisati ciljeve i učinak projekta, te opisati relevantnost projekta kao i planirane aktivnosti s naglaskom na godišnje ciljeve. S uspješnim organizacijama se potpisuje Sporazum o partnerstvu u sklopu kojeg mogu  zatražiti bespovratna sredstva svake godine tijekom trogodišnjeg trajanja projekta (od 2018. do 2020. godine).

 

Projekti Volonterskih partnerstava mogu provoditi iste aktivnosti kao i Volonterski projekti (primjenjuju se ista pravila i kriteriji prihvatljivosti i financiranja), no organizacije koje provode Volonterska partnerstva ne mogu dodatno prijavljivati projekte u sklopu Volonterskih projekata.

 

UKLJUČITE SE

Organizacije iz zemalja članica Europske unije prijavljuju projekte nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj su registrirani. Organizacije iz Hrvatske prijavljuju projekte Agenciji za mobilnost i programe EU.

 

Projekti mogu početi u razdoblju od 1.1.2019. do 31.5.2019., a mogu trajati od 3 do 24 mjeseca.

 

Rok za prijavu: 16.10.2018. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu). Prvi rok za predaju zahtjeva za dobivanje godišnjeg iznosa bespovratnih sredstava (primjenjivo na odabrane organizacije): 16.10.2018. (podne, prema briselskom vremenu).

Informativni letak

Sažetak informacija o volontiranju u sklopu Europskih snaga solidarnosti pročitajte u informativnom letku.

 

Sažetak informacija o volonterskim partnerstvima u sklopu Europskih snaga solidarnosti pročitajte u informativnom letku.