Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za korisnike vezane su za projekte solidarnosti, podršku koju program nudi ruralnim sredinama te koncepte digitalizacije i održivog razvoja. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 12.01.2022.