Europske Snage Solidarnosti

Europske snage solidarnosti: od pilot projekta do novog programa

27. lipnja 2018. godine postignut je dogovor o pravnom okviru za pokretanje programa Europske snage solidarnosti. Dogovor je postignut između veleposlanika Europske unije, bugarskog predsjedništva Vijeća i predstavnika Europskog parlamenta.

Postignuti dogovor omogućuje prijelaz na drugu fazu uspostavljanja Europskih snaga solidarnosti, a to je izglasavanje Uredbe o uspostavljanju Europskih snaga solidarnosti od strane Vijeća. Novi program stupit će na snagu na dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije i primjenjivati se od 1. listopada 2018.

Europske snage solidarnosti osmišljene su s ciljem pružanja prilika mladima u dobi od 18 do 30 godina da sudjeluju u nizu aktivnosti solidarnosti u različitim područjima (okoliš, kultura, socijalne usluge, pomaganje izbjeglicama, migrantima, djeci ili starijim osobama). Cilj je Europskih snaga solidarnosti pridonijeti prevladavanju neispunjenih društvenih potreba, pritom poboljšavajući osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj mladih ljudi.

Pojedinosti dogovora:

  • Europske snage solidarnosti posvetit će 90% svojih sredstava projektima volontiranja i solidarnosti, a 10% osposobljavanju za samostalni rad i/ili zapošljavanju, s maksimalnim iznosom od 20% izdvojenim za nacionalne aktivnosti
  • Portal Europskih snaga solidarnosti – jedinstven je i jednostavan portal osmišljen kako bi na jednom mjestu mladima bile dostupne volonterske i profesionalne aktivnosti
  • u službama solidarnosti moći će se sudjelovati i izvan zemlje prebivališta sudionika (prekogranične službe) i u zemlji prebivališta sudionika (službe unutar zemlje), a trajat će od tri do dvanaest mjeseci
  • poseban naglasak bit će stavljen na uključivost i na mlade s manje mogućnosti i njihovo sudjelovanje u programu; kako bi im se pomoglo, predvidjet će se i kraći angažmani
  • program će funkcionirati u suradnji s nizom organizacija sudionica kako bi se povećao izbor za mlade volontere
datum objave: 01.08.2018.