Europske Snage Solidarnosti

Oznaka kvalitete

Organizacije koje žele sudjelovati u programu Europske snage solidarnosti moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa.

Dobivanje Oznake kvalitete preduvjet je kako bi organizacije mogle prijaviti projekte na programske natječaje te samo po sebi nije jamstvo  dobivanja bespovratnih sredstava za provedbu projekata. Po dobivanju Oznake kvalitete organizacije mogu prijaviti projekte koji zatim prolaze formalnu i kvalitativnu provjeru.

Postoje tri vrste Oznake kvalitete:

  • Oznaka kvalitete za volontiranje (za ulogu domaćina ili za potpornu ulogu)
  • Oznaka kvalitete za zaposlenje
  • Oznaka kvalitete za stažiranje

Organizacije se mogu prijaviti za dobivanje jedne ili više oznaka kvalitete. Također, kod organizacija koje su statutarno povezane, krovne organizacije mogu zatražiti dobivanje oznake kvalitete za svoje podružnice.

 Oznaka kvalitete dodjeljuje se za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a organizacije mogu zatražiti dobivanje Oznake kvalitete bilo kada u navedenom razdoblju.*

*Akreditacije za sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi prihvatljive su u programu Europske snage solidarnosti.

 

Informacije o proceduri dobivanja oznaka kvalitete možete pročitati ovdje (engleski jezik). Pomoć pri popunjavanju obrasca za Oznaku kvalitete možete pogledati ovdje.

Više informacija o Programu pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

Prijavni obrasci dostupni su ovdje. Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun. Detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa nalaze se ovdje.