Europske Snage Solidarnosti

PROVEDBA

Info kit

Info kit Europskih snaga solidarnosti je u prvom redu namijenjen organizacijama pošiljateljima kao pomoć u pripremi volontera za službu u Europskim snagama solidarnosti. Svaki sudionik mora dobiti primjerak info kita prije odlaska na službu u Europskim snagama solidarnosti.

Info kit možete preuzeti na ovoj poveznici.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike - 6.2.2019.

Prezentacije s početnog sastanka za korisnike koji je organiziran dana 6.2.2019. godine za odobrene projekte s roka u listopadu 2018. godine se nalaze ovdje: Kvalitativni aspekti provedbeFinancijski aspekti provedbe te Projekti solidarnosti.